Dulu saudaraku 5 … sekarang 5 juga saudaraku

“Thomas Rajunio, Perwira TNI AD”