I Nengah Adi Putra, Perwira Polisi

“Jadilah singa meskipun hanya satu hari daripada menjadi domba seribu tahun.”